🏍️Giao Toàn Quốc 🏍️Delivery in Vietnam 🙏Đảm Bảo Dịch Vụ Tốt 👍CHAT HERE NGAY👈

Collection: 🐔Thịt Gà

🐔Thịt Gà: Sụn, Tim, Gan, Mề, Cánh, Đùi
18 products
 • 🐔🥚Trứng Gà Công Nghiệp
  Trng Gà Công Nghip Thc Phm
  Regular price
  4.830₫
  Sale price
  4.830₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐔🥚Trứng Gà Ba Huân Vietnam🇻🇳 1 hộp
  Regular price
  34.200₫
  Sale price
  34.200₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓Chân Gà Vietnam 🇻🇳 100g
  Regular price
  9.900₫
  Sale price
  9.900₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🥚Trứng Gà Non Vietnam🇻🇳 100g
  Regular price
  25.000₫
  Sale price
  25.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🥩🐔Thịt Ức Gà Vietnam🇻🇳
  Regular price
  6.900₫
  Sale price
  6.900₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐔🥚Trứng Gà Loại Gà So Đẻ Vietnam🇻🇳 1 chục 10 quả
  Regular price
  45.000₫
  Sale price
  45.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐔🥚Trứng Gà Loại Gà To Nhất Đẻ Vietnam🇻🇳 1 chục 10 quả
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🥚🐔Trứng gà ta Vietnam🇻🇳 1 chục 10
  Regular price
  51.000₫
  Sale price
  51.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓Cánh gà Vietnam 🇻🇳
  Cánh Gà Vietnam Tht Gà
  Regular price
  from 1.083₫
  Sale price
  from 1.083₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓 Sụn gối gà Vietnam 🇻🇳 100g
  Regular price
  18.300₫
  Sale price
  18.300₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓 Sụn ức gà Vietnam 🇻🇳
  Regular price
  46.500₫
  Sale price
  46.500₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓 Gan gà Vietnam 🇻🇳
  Regular price
  18.500₫
  Sale price
  18.500₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓 Phao câu gà Vietnam 🇻🇳
  Regular price
  15.500₫
  Sale price
  15.500₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓Tim gà Vietnam 🇻🇳 100g
  Regular price
  123.000₫
  Sale price
  123.000₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓 Mề gà Vietnam 🇻🇳
  Regular price
  29.700₫
  Sale price
  29.700₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓 Da gà Vietnam 🇻🇳
  Regular price
  6.250₫
  Sale price
  6.250₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 🐓Đùi tỏi gà Vietnam 🇻🇳
  Ùi Ti Gà Vietnam Thc Phm
  Regular price
  from 963₫
  Sale price
  from 963₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nấm đùi gà Vietnam 🇻🇳
  Regular price
  7.400₫
  Sale price
  7.400₫
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out