🏍️Giao Toàn Quốc 🏍️Delivery in Vietnam 🙏Đảm Bảo Dịch Vụ Tốt 👍CHAT HERE NGAY👈

Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

- Bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

- Giao hàng hóa cho người có quyền nhận.

- Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

- Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng hàng hóa.

Quyền của bên vận chuyển

- Kiểm tra sự xác thực của hàng hóa, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

- Từ chối vận chuyển hàng hóa không đúng với loại hàng hóa đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

- Từ chối vận chuyển hàng hóa cấm giao dịch, hàng hóa có tính chất nguy hiểm, độc hại.

 

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

- Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

- Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa vận chuyển để bảo đảm an toàn cho hàng hóa vận chuyển.

Quyền của bên thuê vận chuyển

- Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở hàng hóa đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

- Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại hàng hóa đã thuê vận chuyển.